de juf
antiquariaat, bijles en huiswerkbegeleiding

Let op! Op dit moment (schooljaar 2020-2021) is er een wachtlijst voor de juf leren. In verband met de corona maatregelen wordt er alleen via videoconferentie studiebeleiding aangeboden.


Wie?

 

De juf boeken en leren is een initiatief van Marieke van Oosten. Zij heeft jaren gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs en het vmbo en zich naast het lesgeven beziggehouden met het begeleiden van kinderen met leer-en of gedragsproblemen. 

Ook in de juf wil Marieke deze doelgroep na schooltijd helpen. Naast bijles en huiswerkbegeleiding is er bij de juf ook ruimte om te oefenen met plannen en helpt Marieke de kinderen de regie over hun eigen leerproces weer over te nemen. 


Voor wie?


Bij de juf is plaats voor alle kinderen met leer- en of gedragsproblemen (bijvoorbeeld: dyslexie, dyscalculie, ASS, ADHD, ADD) of planningsproblemen die:  


 • in de bovenbouw van het basisonderwijs zitten;
 • op het VMBO zitten;
 • in de onderbouw van de HAVO of het VWO zitten.   


Tijdens een kennismakingsgesprek bepalen we hoeveel hulp waarvoor nodig is. Daarnaast kijken wij of we allemaal het vertrouwen hebben dat de juf de juiste plek is om te gaan oefenen en werken.


Wat?

 

De juf is een veilige en huislijke omgeving waar de nadruk in eerste plaats ligt op je fijn voelen en de talenten gebruiken die je hebt. Als je je fijn voelt en weet wat je goed kan en waar je plezier aan beleeft, is er ook de ruimte om te gaan zoeken naar een andere manier van leren en plannen bij de moeilijke(re) onderdelen.

Juist omdat de juf een plaats is waar kinderen werken aan onderdelen die zij lastig vinden of waar zij bij vastlopen, heeft Marieke ervoor gekozen in kleine groepen te werken. Deze groepen zullen uit kinderen van allerlei leeftijden en niveaus (kunnen) bestaan, zodat zij ook misschien een ander op weg kunnen helpen bij een onderdeel waar ze zelf goed in zijn. Om toch de zorg en hulp te bieden die de kinderen nodig hebben, zullen er maximaal 5 kinderen tegelijk in de juf aanwezig zijn.  

Er zijn verschillende hulppakketten waar je een abonnement voor kunt afsluiten voor 1, 3 of 6 maanden. Deze pakketten zijn er voor bijles, huiswerkbegeleiding en planning. Maar ook zeker wanneer er toetsweken zijn, kan het handig zijn om naar de juf te komen en een kortlopend toetsabonnement af te sluiten of eenmalig een planner te maken. De tarieven hiervoor kan je vinden onder het kopje tarieven. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om met andere begeleidingsvragen naar de juf te komen. Per hulpvraag zal er gekeken worden naar een passende looptijd en tarief voor de begeleiding. 

Voordat een kind bij de juf kan beginnen, hebben we een kennismakingsgesprek en kijken we of het klikt tussen ons en maken we een hulpplan. Aan het hulpplan kan je 1 of 2 keer in de week anderhalf uur komen werken bij de juf van maandag tot en met donderdag tussen half 3 en 5 uur. Op deze manier ben je bij de juf dus echt aan het werk met iets waarbij je geholpen wilt worden.   

Na elke maand zal Marieke voor elk kind een korte evaluatie schrijven over wat zij gedaan hebben bij de juf en welke resultaten zijn geboekt. Deze evaluatie krijgen ouders/verzorgers in de mail, zodat dit ook met school kan worden besproken. Mocht het nodig zijn, dan kan de school altijd via de mail contact opnemen met Marieke. 


Kort samengevat: 

 • bijles/huiswerkbegeleiding/plannen
 • huislijke sfeer
 • maximaal 5 kinderen aanwezig
 • 1 of 2 keer in de week anderhalf uur werken aan hulpplan
 • tussen 14.30 en 17.00
 • voorafgaand kennismakingsgesprek
 • korte lijnen met thuis en school 


Tarieven 2019-2020

 

bijles/huiswerkbegeleiding


1 maand

3 maanden

6 maanden

2x per week bijles of huiswerkbegeleiding 

1,5 uur per keer in kleine groep (8xpm)

132,-
(16,50)

372,-

(15,50)

696,-*

(14,50)

1x per week bijles of huiswerkbegeleiding 

1,5 uur per keer in kleine groep (4xpm)

75

(18,75)

216

(18)

408**

(17)

1x per week bijles of huiswerkbegeleiding 

1uur per keer, individueel

75

(18,75)

alleen per maand te betalen

alleen per maand te betalen

1x per week bijles of huiswerkbegeleiding 

1uur per keer, individueel, buiten openingstijden

80

(20)

alleen per maand te betalen

alleen per maand te betalen


* betaling alleen in één keer of twee termijnen: 1e = 372, 2e = 324 

** betaling alleen in één keer of twee termijnen: 1e = 216, 2e =192 Overig aanbod


wat houdt het in?

wat kost het?

kortlopende of toets bijles

4 bijeenkomsten van 1 uur

75

plannen

1 planner maken aan de hand van het rooster, de agenda en magister/som***

€20

tweede planner maken aan de hand van het rooster, de agenda en magister/som***

€15


derde en daaropvolgende(n) planner(s) maken aan de hand van het rooster, de agenda en magister/som***

€12,50


*** om een volledige planner te maken is het noodzakelijk het huiswerk deel van magister/ som van de leerling ter plekke in te kunnen zien. Hierin worden namelijk het huiswerk, de toetsen en roosterwijzigingen bijgehouden door de school. Er kan gebruik gemaakt worden van de mobiele app op de eigen telefoon of op de computer die aanwezig is bij de juf


Specifieke hulpvragen

Na het kennismakingsgesprek en het vaststellen van de hulpvraag kan het wenselijk zijn af te wijken van de reguliere abonnementen. In dit geval wordt er altijd eerst een offerte overlegd met een passende looptijd en een passend tarief.


Regels van de juf


zakelijke afspraken:  

 • De juf is open op maandag tot en met donderdag tussen 14.30 -17.00 uur, behalve op feestdagen en in schoolvakanties;
 • de leerlingen die bijles/huiswerkbegeleiding volgen, hebben een intake gehad en staan achter de hulpvraag die is opgesteld;
 • de leerling is aanwezig op de momenten die in het lopende abonnement in het contract zijn vastgelegd (1 of 2 keer per week 1,5 uur voor 1, 3 of 6 maanden, of volgens contract);
 • het abonnementsgeld wordt voldaan volgens afspraak;
 • indien de leerling verhinderd is, wordt dit de dag van te voren gemeld, en telt de afgesproken dag niet als 'aanwezig geweest'. Indien de leerling voor 10.00 uur 's ochtends wordt afgemeld, wordt een halve afspraak gerekend. Na 10.00 uur wordt het hele bedrag gerekend;
 • het contact tussen de juf/ouders en leerlingen verloopt via: info@dejufboekenenleren.nl of whatsapp/telefoon: 06-83377134;
 • het contact met school loopt altijd via de ouders;
 • de juf boeken en leren gaat zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens en verstrekt deze niet aan derden.

    

afspraken voor in de juf:  

 • De leerling plaatst zijn/haar fiets niet voor de deur, maar bij de kerk of andere bestaande fietsenstallingen;
 • de leerling heeft de spullen bij zich die nodig zijn om aan de hulpvraag /het huiswerk te werken. Hier horen pennen, papier en een leesboek ook bij;
 • in de juf mag alleen gegeten en gedronken worden aan de tafel en als daar toestemming voor gegeven is;
 • in de juf staat je mobiel op stil en zit deze als je hem niet nodig hebt voor schoolwerk in je tas/de mobielenbak;
 • als je toestemming hebt om met muziek op te werken, zorg je zelf voor een geluidsdichte koptelefoon/ geluidsdichte oortjes; 


Bij de juf geldt de respectregel! 

Dit houdt in dat je respect hebt voor alles en iedereen in de juf. 

 • We helpen elkaar;
 • we zorgen dat er veilig en rustig gewerkt kan worden;
 • we zijn alleen bezig met en zitten alleen aan onze eigen spullen;
 • we luisteren naar elkaar.

    

 Wanneer de regels niet nageleefd worden, zal er een waarschuwing gegeven worden. Indien er herhaaldelijke waarschuwingen nodig zijn, de veiligheid van de aanwezigen of het pedagogisch klimaat in het gedrang zijn, kan 'de juf boeken en leren' besluiten het abonnement met de gewaarschuwde(n) te verbreken. Hierbij is restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld niet mogelijk. In het contract tekenen ouders/verzorgers en leerling voor akkoord en naleving van de regels van 'de juf boeken en leren'.